خانم معصومه رنجبر
۱۳۹۸ خرداد ۰۵ توسط Site_Admin 0 دیدگاه

+++

آنچه غیرممکن می نمود ناگهان ممکن شد.طی فقط ده روزتغییراساسی وعظیم درمن به وجود امد.منی که تمام عمربارم راروی دوش دیگران می گذاشتم همیشه کارهایم نیمه تمام رها میشد درچهل و پنج سالگی با ازدست  دادن همسرم یکه  و تنها ماندم.ترسی تمام وجودم را گرفته بود.سرگردان بودم ونمی فهمیدم ازکجاوچگونه بایدزندگی را ازسرگرفت.انقدر از تنها ماندن و گرسنگی کشیدن ودرد کشیدن ومرگ می ترسیدم که چند روزی جسم وروحم کاملا فلج شده بودوچیزی حس نمیکردم اماخیلی زود فهمیدم که اگرروی پای خودم نایستم به راحتی همه چیزم را ازدست خواهم داد.از جمله فرزندانم را.ان هاهم به…

خانم زین الدینی
۱۳۹۸ خرداد ۰۵ توسط Site_Admin 0 دیدگاه

ایجاد اشتغال پایدار با پارچه‌ های سرقیچی!/ «مخشیف بافی»؛ هنر کهن ایران اما نوپا در یزد بانوان یزدی و کرمانی برای اولین بار در یزد، تار و پود پارچه های سر قیجی را رایگان! و بافت خاص به هم گره می زنند و محصول تولید می کنند به نام «مخشیف» که این هنر را در گویش محلی به نام مخشیف بافی می شناستد. به گزارش یزد بانو، شاید تاکنون برای یک تفریح ساده و یا یک پیک نیک خانوادگی مجبور شده باشید برای تهیه زیرانداز سری به بازار بزنید و برای خرید زیرانداز های موجود اعم…