بیوگرافی
۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۵ توسط Site_Admin 2 دیدگاه

من نازی جندقی در اولین روز فروردین سال ۱۳۴۹ در تهران در یک خانواده  متوسط به دنیا آمدم و شرایط سختی را از هر لحاظ مالی ، تحصیلی، فرهنگی و … داشتیم . روزی تصمیم گرفتم زندگیم را تغییر دهم. روزهای سختی را گذراندم هرچه تلاش میکردم به جایی نمیرسیدم ، یک زمانی در اثر افتادن از ۷۰ پله دچار دیسک کمر شدیدی شدم . از حرکت کردن و ورزش ممنوع شده بودم، وضع مالی خوبی نداشتم و به سختی و با اتوبوس خط واحد این طرف و اون طرف می رفتم . یک شب که درد کمرم از حد…